Ana Sayfa Hakkımızda Uygulamalar Ürünler Dokümanlar Haberler İletişim  
 

Soğuk Hava Depo Yalıtımı

Projelendirmede dikkat edilecek hususlar

Soğutma ısıtmadan çok daha maliyetli bir işlemdir. Etkin bir ısı yalıtım ve doğru yerde kullanılmış buhar kesici, soğuk depoların işlevini sağlıklı sürdürmesi ve ekonomik olması bakımından önem teşkil eder. Soğuk hava depoları için belirlenmiş teknik ve hijyen standartları oldukça yüksektir. 30 yıldan fazla süreden beri STYROFOAM™ ürünleri, Avrupada soğuk oda ve soğuk hava deposu yapımında kullanılmaktadır.

Soğuk hava depoları projelendirilirken, duvarda ve yerde kullanım,araç yükü taşıyıp taşımayacağı, hareketli raf uygulamaları ve benzeri sınır koşullar belirlenerek yapılmalıdır. STYROFOAM ürün grubundaki farklı yük taşıma grupları ve özelliklere göre ürün seçilmelidir. (STYROFOAM IB, ROOFMATE™, FLOORMATE™ 500 ve özel nitelikli diğer ürünler)

Yüksek mukavemeti
Yalıtım malzemesinin mekanik etkilere karşı mekanik mukavemeti yüksek olmalıdır. STYROFOAM ısı yalıtım levhaları hijyenik seramik kaplama ve diğer son kat kaplama sistemleri için sağlam bir zemin teşkil eder.

Hafif, boyutsal olarak kararlı yapısı
Levhalar, uygulanılacak yere tam olarak oturabilmesi için kolayca ölçülendirilebilir.

Yüksek yalıtım değeri
Doğru kalınlıkta bir yalıtım tabakası ile polistren köpük, kalıcı, güvenilir bir çözüm ve asgari enerji tüketimi sağlar.

Yüksek su buharı geçirgenlik direnci
Soğuk depolarda, yüksek iç-dış sıcaklık farkları nedeniyle buhar kesicilerinin doğru yerde kullanımı, uygun buhar direnci olan ısı yalıtım malzemelerinin doğru yerde kullanımı kadar önem teşkil eder. STYROFOAM levhalarla yalıtım yapılarak, buhar kesici katman sayısı en aza indirilebilir.

Uygulama örneği

 ?ekil 37. So?uk hava deposu tavan, duvar, dö?eme detay?

Şekil 37. Soğuk hava deposu tavan, duvar, döşeme detayı

1. Betonarme Perde
2. Bitüm Astar
3. Tek Kat Buhar Kesici Membran
4. Betonarme Döşeme
5. BLUE’s Dübel
6. Ince Sıva Veya Seramik Kap
7. Donatılı Döşeme Betonu
8. Ayırıci Tabaka
9. STYROFOAM
10. Grobeton

Uygulama

?ekil 38. So?uk hava deposu dö?eme uygulamas?

Soğuk depolarda ısı yalıtımı özel uzmanlık gerektiren bir konudur ve soğuk depo yalıtımlarının sadece benzer tecrübesi olan firmaların yapması uygundur. Uygulamada aşağıdaki kolaylıklar önerilmektedir:

  • İki tabakalı olduğunda yalıtım levhaları şaşırtmalı olarak yerleştirilir.
  • İkinci tabakanın stabilitesinin daha iyi olması için uygun şekilde tutturulmalıdır.
  • En alt tabaka yeterince düz ve temiz olmalıdır.
  • Şekil 37. Soğuk hava deposu tavan, duvar, döşeme detayı
  • Şekil 38. Soğuk hava deposu döşeme uygulaması
  • STYROFOAM  levhaları solvent içermeyen bitümlü veya INSTA-STIK™ (PU) gibi uygun yapıştırıcılarla buhar kesici üzerine ve çift kat uygulamalarda birbiri üzerine tutturulabilir. Çoğu zaman tel veya dübel gibi ek mekanik tutturma elemanları da kullanılır.

Ağır yüklere ve depolamaya maruz kalacak soğuk hava döşemelerinde, betonarmenin üzerine ısıtma düzeneği döşenip şap tabakası atılarak bir buhar kesici serilir. Buhar kesici üzerine yerleştirilen STYROFOAM levhaları üzerine bir ayırıcı tabaka konur ve donatılı beton dökülür.

Soğuk depoların duvar yalıtımında, duvar yüzeyine bir buhar kesici serildikten sonra STYROFOAM levhaları yapıştırılıp, birim alana 6 dübel gelecek şekilde mekanik tespit yapılır. Elastik hazır sıvalar ile 2-3 mm kalınlığında sıva uygulanır ve sıva henüz ıslakken cam tülü donatı file bütün yüzeye çelik mala yardımıyla gömülür.

Kuruma tamamlandıktan sonra son kat bir sıva uygulanır ve sıva aşaması tamamlanır. Son kat bitiş olarak yüzey kaplaması fayans, pvc levha veya epoxy gibi bir duvar yüzey malzemesi ile kaplanabilir. Soğuk depoların tavanlarında, duvarlarda yapılan işlemler tekrar edilir.