O nás Aplikácie Produkty Literatúra a servis Kontakty Novinky  
 

Izolácia a odvodnenie suterénnych stien:

XPS dosky s drážkami a filtračnou geotextíliou

priebeh inštalácie suterénnej izolácie

Projektové zásady pre izoláciu STYROFOAM™ (riešenie odvodnenia PERIMATE)

Pri budovách, kde popri tepelnej izolácii musí byť kvôli okolitej zemine zaistená funkcia odvodnenia, sa používa PERIMATE™ DI. Táto doska plní tri funkcie v jednej:

  • ochrana hydroizolácie
  • tepelná izolácia
  • odvodnenie

Použitie viacfunkčných dosiek vedie k značnej úspore v nákladoch na prácu a materiál. Doska PERIMATE DI má na svojom povrchu vertikálne drážky, ktoré pôsobia ako odvodňovacia vrstva, rovnako ako geotextília lepená na drážkovanej strane, ktorá pôsobí ako filter. Geotextília presahuje na jednej dlhej a jednej krátkej strane. Drážky umožňujú odvod zvisle prúdiacej vody k vodorovnej drenážnej rúrke. V škárach dosiek vodorovná priečna drážka usmerňuje odvádzanú vodu do pozdĺžnych drážok nižšie položenej dosky.

Skladba

skladba vonkajšej steny s drenážou a podlahovej dosky suterénu

Inštalácia

inštalácia dosiek Perimate DI

Dosky PERIMATE DI majú obvodovú polodrážku, ktorá bráni vytvoreniu tepelných mostov. Dosky musia byť kladené s tesnými škárami tak, aby geotextília presahovala nabok a dole. Odvodňovacie drážky musia byť zvislé a smerovať k zemi, aby odvádzali vodu dolu k drenážnej rúrke. Zvislá šípka na geotextílii musí v správnej polohe dosky smerovať nahor. Dosky PERIMATE DI sa lepia na hydroizoláciu vonkajšej steny suterénu studeným asfaltovým lepidlom bez rozpúšťadla. Lepidlo sa nanáša v bodoch. Lepenie funguje len ako dočasné upevnenie, pretože dosky izolácie sú pritlačené na stenu suterénu tlakom zeminy po zásype. Zemina sa nasype späť a zhutní sa krátko po inštalácii izolácie. Dosky PERIMATE DI musia „stáť“ na pevnej podložke v päte (napr. presah základov) aby mali oporu proti skĺznutiu pri následnom hutnení zásypu. Vrch odvodňovacích drážok vo vrchnom rade dosiek musí byť uzavretý studeným asfaltovým lepidlom, aby nedošlo k zasypaniu drážok pri zasypávaní zeminou. Izolačné dosky možno rezať štandardnými ručnými nástrojmi (ručná pílka, elektrická pílka alebo rezanie prístrojom s odporovým drôtom).

Odvodnenie suterénnych stien izolovaných doskami PERIMATE DI

Doska PERIMATE DI je vysokoúčinným odvodňovacím prvkom, ktorý odvádza zhromaždenú vodu bez tlaku do vodorovnej drenážnej rúrky. Požiadavky na odvod vody pred stenami v súlade s normou DIN 4095 „Drenáž chrániaca budovy“ sú pri použití dosiek PERIMATE DI viac ako splnené. Prietok zvislého odvodňovacieho prvku v súlade s DIN 4095 má byť 0,3 l/s.m. To je prietok pre normálne prípady (napr. pre hĺbku založenia 3,00 m). Odvodňovacia kapacita prvku PERIMATE DI prekračuje požiadavky: v hĺbkach 3,00 m je jeho prietok viac ako 1 l/s.m. To je preukázané pozorovaniami, ktoré sa vykonávali v experimentálnom stredisku pre vodné stavby FH Karlsruhe (pozrite odborný posudok „Skúšanie odvodňovacích dosiek PERIMATE DI a DS vyrobených z polystyrénu XPS“).