O firmie Rozwiązania Produkty Informacje techniczne Kontakt Projekty Referencyjne  
 

Izolacja mostków termicznych – zagadnienia fizyki budowli

Mostki termiczne, czyli innymi słowy „przerwy w warstwie izolacji cieplnej", powstają, jeśli łączone są ze sobą materiały budowlane o różnej przewodności cieplnej, jeśli nieizolowane elementy usytuowane są w obszarach izolowanych termicznie lub jeśli elementy konstrukcyjne ścian mają gorsze własności cieplne niż reszta przegrody. Prawidłową izolację mostków termicznych należy rozważyć nie tylko ze względu na straty energii cieplnej. W miejscach, gdzie występują mostki, obniżona temperatura powierzchni wewnętrznej negatywnie wpływa na komfort w pomieszczeniu i może spowodować kondensację pary wodnej, wilgoć, rozwój pleśni, pęknięcia itd. Dlatego prawidłowa konstrukcja i właściwa izolacja potencjalnych mostków termicznych niesie ze sobą szereg korzyści:

  • zapobieganie problemom budowlanym, takim jak kondensacja powierzchniowa, kwestie estetyczne, tworzenie się pęknięć,
  • unikanie rozwoju pleśni,
  • zmniejszenie strat cieplnych – oszczędność energii (straty cieplne można zmniejszyć o około 10%),
  • poprawa komfortu.

Zagadnienia projektowe

Mostki termiczne można łatwo i skutecznie izolować płytami STYROFOAMTM IB. Płyty można ciąć i dopasowywać bardzo precyzyjnie, a ich szorstka powierzchnia gwarantuje wysoką przyczepność warstw tynku, betonu lub zaprawy. Ze względu na dużą odporność płyt STYROFOAM™ na przenikanie pary wodnej, w przypadku gdy izolacja jest umieszczona po stronie wewnętrznej, warstwa izolacji paroszczelnej jest już zbędna. W celu uniknięcia mostków termicznych decydujące znaczenie ma dokładne zaprojektowanie szczegółów konstrukcyjnych. Rysunki pomogą zilustrować różnicę pomiędzy konstrukcjami nieizolowanymi, nieprawidłowo izolowanymi i prawidłowo izolowanymi.

Izolacja mostków termicznych

Izolacja mostków termicznych

Przykłady zastosowań

Krawędzie płaskich dachów i „zwieńczenia ścian” w rozwiązaniach płaskich dachów są często nieizolowane lub niedostatecznie izolowane. Niewłaściwie izolowane krawędzie dachu, w zależności od ich udziału w łącznej powierzchni dachu, mogą powodować około 10% strat ciepła. Płyty STYROFOAM™ IBP są szczególnie polecane do izolowania zwieńczeń dachów betonowych oraz do zapobiegania tworzeniu się mostków termicznych wzdłuż zewnętrznych ścian, nadproży okiennych, belek betonowych, słupów itd.

Izolacja mostków termicznych    Izolacja mostków termicznych    Izolacja mostków termicznych