O firmie Rozwiązania Produkty Informacje techniczne Kontakt Projekty Referencyjne  
 

O firmie

O Dow

Dow łączy ogromne możliwości nauki i technologii z "Czynnikiem ludzkim", aby nieustannie ulepszać to, co jest kluczowym elementem dla postępu ludzkości. Spółka łączy dziedzinę chemii i innowacyjność z zasadami trwałości, które pomogą zaradzić wielu problemom stanowiącym wielkie wyzwanie dla świata, takim jak zapotrzebowanie na czystą wodę, wytwarzanie energii odnawialnej i oszczędzanie energii oraz zwiększanie produktywności rolnictwa. Zróżnicowany portfel wiodących w branży rodzajów działalności związanych ze specjalistycznymi chemikaliami, zaawansowaymi technologicznie materiałami, technologią rolnictwa i plastikami, dostarcza różnorodnych produktów i opartych o technologie rozwiązań, klientom w około 160 krajach oraz w szybko rozwijających się sektorach takich jak: elektronika, woda, energia, farby i rolnictwo. W 2011 roku Dow wykazywał roczną sprzedaż $60 miliardów i zatrudniał na całym świecie około 52 000 pracowników. Powyżej 5 000 produktów firmy jest produkowanych w 197 zakładach w 36 krajach na całym świecie. Jeśli wyraźnie nie stwierdzono inaczej, wyrażenia "Dow" lub "Spółka" oznaczają Dow Chemical Company i jej skonsolidowane filie. Więcej informacji o Dow można znaleźć na stronie  www.dow.com.

W 1997 r. firma Dow obchodziła setną rocznicę swojego założenia.

W 2006 r. firma Dow uzyskała obroty o wartości 54 mld dolarów.

Dow w Polsce

Firma Dow rozpoczęła swoją działalność handlową  na te re nie Polski na początku lat 70. W roku 1973 zostało  ot war te przedstawicielstwo handlowe firmy w Warszawie. W roku 1996 został zmieniony status prawny  przedstawiciel stwa i od tego czasu firma działa  jako Dow Polska Sp. z o.o.

Firma Dow jest obecnie jednym z największych zagranicznych dostawców tworzyw sztucznych  i produktów chemicznych na rynku polskim.

Troska o środowisko i zdrowie

Od wielu lat firma Dow traktuje zarządzanie zasobami środowiska i związane z tym regulacje prawne zarówno jako wyzwanie do produkowania lepszych i bardziej przyjaznych dla środowiska wyrobów jak i szansę  dla firmy, szczególnie w zakresie rozwoju coraz bardziej ekologicznych technologii.