Over ons Applicaties Productgegevens Hulpbronnen Projecten Contact  
 

Spouwmuurisolatie

overzicht spouwmuurisolatie

Een onafhankelijke niet-dragende buitenmuur, geplaatst vóór de binnenwand en met een beschermende luchtspouw, is in een gematigd vochtig zeeklimaat de meest toegepaste constructie om de binnenomgeving te beschermen tegen regen- en vochtdoorslag en geeft tevens een goede bescherming tegen condensatie.

De oudste spouwconstructie werd aangetroffen in het Nederlandse Maarssen, in een huis van 1627. Voor de verbetering van het thermisch comfort is echter een geïsoleerde spouwconstructie nodig. Die werd, vooral vanwege de energiecrisis, pas toegepast vanaf de jaren 70.

fig. 3.01 zonder thermische isolatie      

Concept

De spouwmuur is een constructie met een aantal duidelijke functies:

 • Het buitenspouwblad fungeert als regenscherm.
 • Het binnenspouwblad heeft meestal een dragende functie en draagt bij tot de thermische capaciteit van het gebouw.
 • De spouw zorgt voor de scheiding tussen het vochtige buitenklimaat en het gewenste binnencomfort en is een ontspanningskamer die regendoorslag voorkomt.
Spouwmuurisolatie
Spouwmuurisolatie

Energiebesparing en thermisch comfort maken een aanvullende thermische isolatie noodzakelijk. Thermisch isoleren via het binnenblad alleen is economisch en praktisch bijna niet haalbaar. Het volledig vullen van de spouw is in strijd met de beschermende functie van de spouwmuur en belast thermisch de bakstenen en mortel van de buitengevel. Blijft dus de deelvulling van de spouw over. Hierbij blijven de eigenschappen van de spouwmuur behouden, gecombineerd met een aanzienlijk verbeterd thermisch comfort en een aanmerkelijke energiebesparing.

Deelvulling biedt de meeste waarborgen

 • Het buitenblad vervult uitstekend zijn rol van regenscherm.
 • Hemelwater dat door het buitenblad is heengedrongen, wordt snel en doelmatig afgevoerd.

Ventilatie van de spouwmuur

Ventilatie is luchtcirculatie, gebaseerd op een drukverschil. De luchtdoorlatendheid van het buitenblad verzorgt deze functie. Open stootvoegen aan de onderzijde van de spouw verzorgen een directe en noodzakelijke afvoer van binnendringend regenwater en van condenserend vocht tegen het buitenblad. Ventilatie van de spouw zal de droogtijd van een verzadigd buitenspouwblad niet noemenswaardig verkorten.

Belangrijk is een correcte plaatsing en aansluiting van het isolatiemateriaal met het binnenspouwblad, zodat natuurlijke convectie praktisch geen invloed heeft op de werking van de thermische isolatie.

Materiaaleisen voor spouwmuurisolatie

De isolatie voor spouwmuren moet:

 • een hoge thermische weerstand hebben;
 • praktisch ongevoelig zijn voor vochtopname;
 • zo winddicht mogelijk zijn, ook bij de naden;
 • uitstekend bestand zijn tegen veroudering in alle omstandigheden;
 • ongevoelig zijn voor schimmels en bacteriën;
 • geen voedingsbodem zijn voor insecten en knaagdieren,
 • moeilijk ontvlambaar zijn;
 • niet uitzakken;
 • gemakkelijk en veilig te verwerken zijn.

STYROFOAM: de oplossing op maat

WALLMATE™ CW is speciaal ontwikkeld om aan de gestelde eisen te voldoen. Dankzij de gesloten celstructuur is WALLMATE CW praktisch ongevoelig voor vocht.

Wallmate

In de stijve spouwisolatieplaat zijn een groot aantal mechanische kwaliteiten gecombineerd, waarmee een zeer goede thermische isolatie en een uitstekende werking op lange termijn gewaarborgd zijn. De isolatieplaten worden geleverd in verschillende dikten.

Ze zijn winddicht en rondom voorzien van een rechte tand en groef, zodat ze uitstekend aansluiten en een winddichte constructie mogelijk maken. WALLMATE CW kan worden toegepast in combinatie met gebruikelijke bouwmaterialen zoals kalkzandsteen, baksteen en beton en de materialen waaruit het binnenspouwblad is opgebouwd.

Gedetailleerde technische gegevens over WALLMATE CW vindt u in de 'Productwijzer'.

Uitvoering

Voorwaarde voor het goed functioneren van de isolatie is een correcte constructie van de spouwmuur. Bijzondere aandacht moet worden bestedd aan de plaatsing van het voetlood en de spouwankers.

overzicht spouwmuur met Wallmate

Een spouwmuur wordt bij voorkeur van binnen naar buiten opgebouwd. Het binnen wordt eerst geconstrueerd en van eventuele mortelbaarden ontdaan. De spouwankers moeten worden geplaatst volgens de lokaal geldende normen en de specificaties van de fabrikant.

WALLMATE CW isolatieplaten worden goed aansluitend tegen de binnenmuur geplaatst met de tand naar boven. Het wordt aangeraden om de verticale voegen te laten verspringen. De spouwankers moeten zo worden geplaatst, dat er geen water naar de binnenmuur kan lopen. Eventuele mortelresten op de spouwankers moeten verwijderd worden.

WALLMATE CW wordt aan de draagmuur verankerd met clips die op de spouwankers worden vastgezet.

Ter hoogte van het maaiveld wordt een waterkerende laag aangebracht in de vorm van een voetlood. Aflopend water wordt via de open stootvoegen afgevoerd.
Boven de lateien moet de waterkerende laag minstens de lengte hebben van de latei. Aan de hoeken van muren moeten de isolatieplaten goed aansluiten, zodat ook de hoek volledig geïsoleerd is. Bij muuropeningen voor ramen en deuren moet WALLMATE CW zo worden geplaatst dat er een goede aansluiting met de kozijnen is.

Detailtekeningen

figuur 3.03 figuur 3.04

figuur 3.05