Over ons Applicaties Productgegevens Hulpbronnen Projecten Contact  
 

Kelderisolatie

Ruimtes die zich volledig of gedeeltelijk onder het maaiveld bevinden worden steeds meer gebruikt als woon- of werkruimte. Ze dienen dan ook thermisch geïsoleerd te worden om een goed klimaat te garanderen en energieverlies te beperken.

Overeenkomstig het principe van het omkeerdak bestaat er een toepassing voor het isoleren van keldermuren, die naast thermische isolatie ook een optimale bescherming biedt aan de ondergrondse bouwdelen en de eventuele waterdichting.

Kelderisolatie (buitenzijde wanden)            Kelderisolatie met en zonder drainage 
 Kelderisolatie (buitenzijde wanden)    Kelderisolatie met en zonder drainage

Concept

Bouwfysische berekeningen tonen aan dat de meest aangewezen plaats voor thermische isolatie van verwarmde ruimtes zich aan de koude zijde van de constructie bevindt. Dit zorgt, bij correcte dimensionering, voor een optimale energiebesparing en vermijdt ook oppervlakte- of interne condensatie. Bij kelders bevindt de thermische isolatie zich tussen de waterdichte keldermuur en de grond. Afhankelijk van het bodemtype en de plaats van de constructie kan een bijkomende drainage voor de wand nodig zijn.

Materiaaleisen voor kelderisolatie

De isolatie voor keldermuren moet:

  • een hoge thermische weerstand hebben;
  • hoge drukweerstand hebben, ook bij langdurige belasting;
  • praktisch ongevoelig zijn voor vochtopname;
  • ongevoelig zijn voor vries/dooi cycli;
  • uitstekend bestand zijn tegen veroudering;
  • ongevoelig zijn voor schimmels en bacteriën;
  • geen voedingsbodem zijn voor insecten en naagdieren;
  • moeilijk ontvlambaar zijn;
  • niet uitzakken;
  • gemakkelijk en veilig te verwerken zijn.

STYROFOAM: de oplossing op maat

ROOFMATE SL-X

Kelderisolatie met sponning rondom

Om aan al de gestelde eisen te voldoen adviseert Dow ROOFMATE™ SL thermische isolatie. Dankzij de gesloten celstructuur zijn deze platen praktisch ongevoelig voor vocht. Bovendien bezit ROOFMATE SL een groot aantal mechanische kwaliteiten, die mee borg staan voor een zeer goede thermische isolatie en voor een uitstekende werking, ook op lange termijn.

ROOFMATE-SL isolatieplaten worden geleverd in verschillende dikten en zijn rondom voorzien van een sponning, zodat ze goed aansluiten. ROOFMATE kan worden gebruikt in combinatie met de gangbare bouwmaterialen zoals kalkzandsteen, baksteen, beton en bitumen.

Indien het ontwerp van de kelderwandconstructie naast thermische isolatie ook een drainagesysteem verlangt, biedt de PERIMATE™ DI drainage- en isolatieplaat een goede oplossing. PERIMATE DI isolatieplaten zijn voorzien van met filtervlies afgedekte drainagesleuven, waardoor een optimale waterafvoer naar het drainagesysteem
kan worden gerealiseerd.

Gedetailleerde technische gegevens over alle STYROFOAM-producten vindt u in de 'Productwijzer'. Dow heeft meer dan 30 jaar ervaring met ROOFMATE SL isolatieplaten in toepassingen waarbij het gaat om isolatie en bescherming van de buitenzijde van constructiedelen, zoals omkeerdaken en kelderwanden.

Kelderwand isolatie

Uitvoering

Ter plaatse van de aansluiting van de keldermuur met de (bepleisterde) buitengevel dient de isolatieplaat tegen UV-licht beschermt te worden met bv. pleisterwerk. De beste oplossing is de WALLMATE WB isolatieplaat. De plaatsing van de WALLMATE WB plaat begint ongeveer 5-10cm onder het maaiveld.
De platen voldoende stevig en vlak tegen de ondergrond aanbrengen (bv. Verlijmen met INSTA-STIK of mechanisch bevestigen). Het speciale oppervlak van de WALLMATE WB platen is geschikt voor verwerking met cementpleisterlagen.

Kelderisolatie (aansluiting met gevel t.p.v maaiveld)

Kelderisolatie (aansluiting met gevel t.p.v maaiveld)

 

Onder het maaiveld worden de ROOFMATE SL (PERIMATE DI) isolatieplaten met een geschikte lijm aan de buitenzijde van de kelderwand gekleefd.

In gevallen waarbij langdurig contact met grondwater is te verwachten, wordt een vochtongevoelige lijm aangeraden die geen oplosmiddelen bevat (bijvoorbeeld Plastikol UDM-2, Superflex 10 van Deitermann). In gevallen waarbij incidenteel contact met water is te verwachten, kan ook gebruikgemaakt worden van een vochtuithardende ééncomponentpolyurethaanlijm (bijvoorbeeld INSTA-STIK). Controleer steeds in de gebruiksaanwijzingen van de lijmfabrikant of het product geschikt is voor toepassing met geëxtrudeerd polystyreen hardschuim. Op een vlakke ondergrond worden de platen bij voorkeur volvlaks verkleefd; op een oneffen ondergrond wordt puntsgewijze verkleving aanbevolen.

figuur 3.07     
 Kelderisolatie (wand)    Kelderisolatie (aansluiting met vloer)