Ελλάδα

Η εταιρία Εφαρμογές Προιόντα Πληροφορίες Επικοινωνία Παραδείγματα εφαρμογών  
Λύσεις Δόμησης στην Ελλάδα

Η εταιρία Dow Building Solutions
στην Ελλάδα

Οι Λύσεις Δόμησης της Dow (Dow Building Solutions), τμήμα της Dow Chemical Company, εστιάζουν στο να παρέχουν νέες και αποτελεσματικές λύσεις στον κατασκευαστικό τομέα. Η σειρά των προιόντων μας συμπεριλαμβάνει το STYROFOAM™ (μπλε μονωτικά αφρώδους εξηλασμένου πολυστυρενίου), το ROOFMATEVP-N (υδατοστεγανή μεμβράνη υψηλής διαπνοής),το GREAT- STUFFPRO (σφραγιστικός πολυουρεθανικός αφρός), το FROTH-PAK™ (ψεκαζόμενα πολυουρεθακικά συτήματα), το INSTA-STIK™ (πολυουρεθανικές κόλλες), καθώς και μία διευρυνόμενη σειρά από εξαρτήματα.

Οι Λύσεις Δόμησης της Dow παρέχουν συστήματα και προιόντα το οποία βοηθούν τους επαγγελματίες του κατασκευαστικού τομέα να σχεδιάσουν και να χτίσουν κτήρια υψηλής απόδοσης.

 

Παρακαλώ σημειώστε:
Οι εμπορικές ονομασίες όλων των προϊόντων XPS έχουν επεκταθεί προσθέτοντας στην κατάληξη το γράμμα "P"

Περισσότερα...


®™* Εμπορικό σήμα της εταιρείας Dow Chemical (“DOW”) ή οποιασδήποτε θυγατρικής εταιρείας της DOW. 

Recent Headlines


Δήλωση Απόδοσης


Περισσότερα... 

INSTA-STIK FC

INSTA-STIK™ FC:

ΝΕΑ Πολυουρεθανική κόλλα ειδικής σύνθεσης πολλαπλών εφαρμογών σε φιάλη των 750ml.

Περισσότερα... 

New Lambda

Η Dow βελτιώνει το συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας (λ) των προϊόντων STYROFOAM™ κατά 0,002 W/mK

Περισσότερα... 

Μακροπρόθεσμη απόδοση θερμομονωτικών προϊόντων αφρώδους εξηλασμένου πολυστυρενίου.

Περισσότερα... (340KB PDF)

ETICSΗ χρήση αφρώδους εξηλασμένου πολυστυρενίου σε σύνθετα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS). 

Περισσότερα... (350KB PDF)