Building Solutions Srbija

Dow Building Solutions - program izolacionih materijala u okviru, The Dow Chemical Company, koji građevinskoj industriji nudi inovativna i efikasna rešenja. Naš proizvodni program sadrži materijale iz grupe STYROFOAM™ - termoizolaciona plava ekstrudirana polistirenska pena i GREAT-STUFF™ PRO poliuretanski zaptivač.

Dow Building Solutions - program, nudi sisteme i proizvode koji će pomoći projektantima i izvođačima da efikasno realizuju visoke zahteve u građevinskoj industriji.

New Lambda 28.11.2011 - Dow smanjuje vrednosti termičke provodljivosti za proizvode ROOFMATE™-A, FLOORMATE™-A, WALLMATE™-A und PERIMATE™-A
>>>  Više...